Day: June 24, 2020

Miksi kesärenkaat ovat parhaat kesällä

Suurimmalla osalla ihmisistä ei tunnu olevan ongelmia käyttää  kesärenkaita  kesällä. Useimmat ihmiset käyttävät autoa ympäri vuoden, joten  talvirenkaat  ovat talvella ja kesärenkaat kesällä. Kun maassa on jäätä tai lämpötila on pakkasen puolella niin sinulla tulisi olla talvirenkaat alla. Tämä tarkoittaa, että joudut odottamaan tarpeeksi kauan keväällä ennen vaihtamista kesärenkaisiin ja vaihtamaan tarpeeksi aikaisin syksyllä ennen talvisien kelien saapumista. Kesärenkaat kovettuvat talvella, eivätkä pysty saamaan tarpeeksi pitoa. Ne menettävät kyvyn tarttua tienpintaan koko karheudellaan. Tämä tapahtuu matalissa lämpötiloissa, joten talvirenkaat ovat parempia kuin kesärenkaat, kun lämpötila on alle nolla astetta. Tämä tarkoittaa, että voit siirtyä talvirenkaisiin syksyllä, jopa kun lämpötila alkaa lähestyä nollaviivaa.

Jos sinulla on nastarenkaat, sinulla on rajoituksia, jotka rajoittavat niiden käyttöaikaa. Päivämäärä rajoituksiin voi olla poikkeuksia, mikä tarkoittaa, että voit käyttää niitä, jos sinulla on vielä talvinen sää. Jos sinulla on kitkarenkaat, sinulla ei ole samoja rajoituksia. Sinulla ei oikeastaan ​​ole rajoituksia kitkarenkaille. Talvirenkaita ei tule käyttää kesällä riippumatta siitä, onko niissä nastat, koska ne muuttuvat liian pehmeiksi, mikä lisää vierintävastusta ja tuottaa lämpöä renkaassa. Tämän seurauksena renkaat kuluvat paljon nopeammin kuin kuvitellaan.

Vaihtaessasi kesärenkaista talvirenkaisiin, on tärkeää tarkistaa molemmat sarjat huolellisesti. Käytettävien kesärenkaiden kuvioiden syvyyden on oltava yli 4 mm. Jos niissä ei ole sitä, sinun on ostettava uudet renkaat ja asetettava ne vanhojen renkaiden sijaan. Renkaissa ei tulisi olla myöskään vaurioita, kuten halkeamia, tai sivujen kulumisvaurioita. Niissä tulisi olla myös oikea ilmanpaine, jotta voit ajaa turvallisesti vaihdon jälkeen. Vauriot tulee tarkistaa välittömästi. Renkaat tulisi asentaa kiertämällä, joten vasemmalla taka-akselilla istuvat tulisi nyt asentaa vasemmalle etuakselille kulutuserojen tasaamiseksi. Talvirenkaat on pestävä, kun ne on irrotettu ja merkitä niihin paikat joissa ne olivat kiinnitettyinä, esimerkiksi vasemmalle eteen. Ne olisi myös tarkistettava, ovatko ne riittävän hyvässä kunnossa selviytyäkseen toisesta vuodenajasta, koska ei ole tarpeellista varastoida renkaita, joita ei voida käyttää ensi vuonna. Tarkista myös, onko niissä vaurioita. Renkaita on myös säilytettävä oikeissa olosuhteissa, viileässä ja auringonvalolta suojattuna. Kerro rengaskorjaamollesi kuinka varastoit renkaasi.

Väärällä renkaalla ajaminen vaikuttaa turvallisuuteen, joten hyvä, korkealaatuinen kesärengas, jolla on alhainen vierintävastus, hyödyttää sinua, koska se vähentää sekä bensiinin kulutusta että renkaan kulumista. Halpojen renkaiden valinnalla on yleensä negatiivinen vaikutus kustannuksiin, turvallisuuteen ja ympäristöön. Joten varmista, että valitset hyvät renkaat ja että vaihdat ne ajoissa, jotta ajat talvirenkailla, kun sinulla on talvirenkaat, ja ajat aina kesärenkailla kun on kesä.

Lisätietoja kesärenkaista löytyy osoitteesta : https://vianor.fi/

Forsikre deg om at bilen din er i god stand før du legger ut på en lang kjøretur

C:UsersWorkAppDataLocalMicrosoftWindowsINetCacheContent.WordHurtig bilservice.jpeg

Hvis du planlegger en lang kjøretur, bør du også forberede både deg og bilen før du reiser. Du bør ha et klart bilde av hvor du skal gå og hvilken rute du skal ta for å komme dit, slik at du ikke trenger kart eller noe annet som kan distrahere deg mens du kjører. Bruker du bilens GPS, kan det være verdt å programmere destinasjonene før du reiser. Planlegg stoppene og eventuelle overnattinger slik at du ikke trenger å lete etter hotell midt på natten. Hvis du vet hvordan og hvor du kjører, kan det være interessante ting å se eller stoppe underveis, noe en godt planlagt tur sørger for at du ikke går glipp av.

Så sørg for at du har nødvendigheter i bilen, som vann ekstra batteri til mobiltelefonen skriver en powerbank, sko å gå i hvis bilen skulle ha problemer og de riktige klærne, det vil si varme klær med hatt og hansker hvis det er vinter og en jakke hvis det er sommer. Ta med biltilbehør som kan være nødvendig. Spade, børste og isskraper hvis det er vinter, startkabler, tau og lommelykt er også bra å ha i bilen. Forsikre deg om at dekket er i god stand og at lufttrykket er bra. Reiser trenger ikke alltid være så lange, men hvis du reiser til fotturer eller andre utendørsaktiviteter der du må kjøre distansen, er det godt å være forberedt på at bilen får problemer. Hvis det er tilfelle, kan et kokkekjøkken være godt å ta med, i tillegg til sovepose og telt.

Sjekk bilens dekk slik at de er fri for skader og at de har tilstrekkelig lufttrykk og at mønsterdybden er over 4mm. Hvis det er sommer, må du ha gode sommerdekk, og hvis det er vinter, trenger du gode vinterdekk. Hvis du har dekkdekk på bilen, må du sørge for at dekkdekkene er tillatt på hele avstanden du har tenkt å kjøre. Det er viktig hvis du reiser til forskjellige land, for eksempel en skitur til Alpene, hvor du kan få problemer hvis du har tenkt å kjøre gjennom Tyskland fordi piggdekk ikke er tillatt der.

Hvis du skal kjøre lange avstander, bør du sørge for at bilen er godt betjent. Hvis det var lenge siden du hadde bilen på bilservice, kan det være verdt å forlate bilen på en kondisjonstest på et bilverksted da de går gjennom de kritiske delene av bilen som dekk, bremser og støtdempere. De sjekker også bilens væsker og lysene. Å oppdage problemer tidlig er alltid lønnsomt og øker sikkerheten. Du vil unngå problemer underveis som kan føre til dyre kanselleringer og reparasjoner underveis.

Dekktrykket bør sjekkes dagen du reiser, når bilen er pakket og har alle passasjerene i bilen. Lavt dekktrykk kan føre til økt drivstofforbruk og dekkslitasje, noe som kan gjøre turen dyrere enn forventet.

For mer informasjon om hvordan du best kan forberede deg på en lang reise med service og riktig bilutstyr, besøk: https://vianor.no/

Se till att din bil är i bra skick innan du ger dig iväg på en lång bilresa

Om du planerar en lång bilresa, så bör du också förbereda både dig och bilen före du ger dig av. Du bör ha en klar bild vart du ska åka och vilken väg du ska ta för att komma dit, så att du inte behöver kartor eller annat som kan distrahera dig när du kör. Om du använder bilens GPS, så kan det vara värt att programmera destinationerna innan du ger dig iväg. Planera dina stopp och eventuella övernattningar, så att du slipper leta hotell mitt i natten. Om du vet hur och vart du kör, så kan det vara intressanta saker att se eller stanna på längs vägen, vilken en välplanerad resa ser till att man inte missar.

Se sedan till att du har nödvändigheter i bilen, som vatten extra batteri för mobilen typ en powerbank, skor att gå i om bilen skulle få problem samt rätt kläder, dvs varma kläder med en mössa och handskar om det är vinter och en jacka om det är sommar. Ta med biltillbehör till bilen som kan behövas. Spade, borste och isskrapa om det är vinter, startkablar, rep samt ficklampa är också bra att ha i bilen. Se till att reservdäcket är i bra skick och att lufttrycket är bra. Resor behöver inte alltid vara så långa men om du ger dig iväg för att vandra eller andra friluftsaktiviteter där du måste köra avlägset, så är det bra att vara förberedd på att bilen kan få problem.  Om det är fallet så kan ett kokkök vara bra att ha med sig, samt en sovsäck och tält.

Kontrollera bilens däck, så att de är fria från skador och att de har tillräckligt lufttryck och att mönsterdjupet är över 4mm. Om det är sommar så måste du ha bra sommardäck och om det är vinter så behöver du bra vinterdäck . Om du har dubbdäck på bilen så måste du se till att dubbdäck är tillåtna längs hela sträckan du tänker köra. Det är viktigt om du reser till olika länder som till exempel en skidresa till Alperna, där du kan stöta på problem om du tänkte köra genom Tyskland eftersom dubbdäck inte är tillåtna där.

Om du ska köra långa sträckor så bör du se till att bilen är välservad. Om det var länge sedan du hade bilen på bilservice, så kan det vara värt att lämna bilen på konditionstest på en bilverkstad då de går igenom bilens kritiska delar som däck, bromsar och stötdämpare. De kollar också bilens vätskor och lysen. Att upptäcka problem tidigt är alltid lönsamt och ökar säkerheten. Du vill undvika problem längs resan som kan leda till dyra avbokningar och reparationer längs resan. 

Däcktrycket bör kontrolleras dagen du ger dig iväg, när bilen är fullpackad och har alla resenärer i bilen. Lågt däcktryck kan leda till ökad bränsleförbrukning samt däckslitage, som kan göra din resa dyrare än beräknat. 

För mer information angående hur du bäst förbereder en lång resa med service och rätt biltillbehör, besök: https://vianor.se/